Nowoczesna pracownia chemiczna w gimnazjum

Chemia należy do przedmiotów, których nie można nauczać tylko metodą słowno - poglądową. Najważniejszym elementem lekcji chemii, dającą  możliwość przekazywania wiadomości, kształcenia umiejętności jest doświadczenie chemiczne.

Pełni ono w procesie dydaktycznym różne funkcje, jak na przykład: wprowadzającą, poznawczą, badawczą. Znaczenie, jakie odgrywają doświadczenia w nauce chemii wymaga, aby każde gimnazjum wyposażone było w pracownię chemiczną.

            W tym roku szkolnym w naszym gimnazjum powstała klasopracownia chemiczna. Sala przeznaczona na pracownię chemiczną składa się z sali lekcyjnej, w której zamontowano dygestorium oraz z wydzielonego pokoju przygotowawczego. Dygestorium umożliwia wykonywanie doświadczeń, w czasie których do atmosfery mogą wydostawać się substancje o nieprzyjemnym zapachu, trujące a także chroni przed ewentualnymi eksplozjami. Wyposażenie gabinetu w dygestorium umożliwia bezpieczne wykonywanie podstawowych doświadczeń przewidzianych w podstawie programowej oraz pełni ważną funkcję podczas realizacji programu, do którego przystąpiło nasze gimnazjum: Akademia Młodych Noblistów.

            Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pracowni serdecznie dziękujemy.