„Praeceptor bonus omni modo

fiat nobis amicus nec officium
in docendo spectet sed affectum”  

(„Dobry nauczyciel niechaj wszelkimi
sposobami stara się być naszym przyjacielem
i w nauczaniu niech nie widzi obowiązku, lecz uczucie”)

 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

 

Nowa szkoła z nowym patronem

       Ten rok w naszej Szkole zapowiada się wyjątkowo, gdyż w związku z reformą edukacji nasze dotychczasowe Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich przekształcone zostaje w Szkołę Podstawową nr 2.

 

Mountain View

Rada Rodziców – po wyborach

    „Pani Kasiu wyrażając swą wdzięczność za życzliwość i dobrą wolę serdecznie dziękujemy za owocną współpracę” tymi słowami dyrektor Kazimierz Bistroń podczas spotkania sprawozdawczo - wyborczego podziękował Pani Katarzynie Holke za dwuletnie przewodniczenie Radzie Rodziców.

     Pani Holke w tym czasie współpracowała ze szkołą w zakresie bieżących potrzeb, oczekiwań oraz życzeń rodziców uczniów.

     Dyrektor wyraził swoją wdzięczność nie tylko przewodniczącej, ale całemu Prezydium, jak i wszystkim rodzicom angażującym się w sprawy szkoły.

   Społeczność uczniowska podziękowała Radzie Rodziców piosenką zaśpiewaną przez szkolny chór.  Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Karolina Maszota  wręczyła Pani Katarzynie Holke pamiątkowe książki, zaś Dyrektor bukiet kwiatów.

  Na powyższym spotkaniu wybrano nowe Prezydium Rady Rodziców, przewodniczącym został p. Sławomir Klas. Rodzice obiecali wspierać nowo wybranego przewodniczącego w jego społecznych obowiązkach.

Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko – Pomorskich w Luzinie na lata 2015-2017

 

- p. Sławomir Klas – przewodniczący

- p. Agnieszka Deinert – z-ca przewodniczącego

- p. Alicja Kunz – sekretarz

- p. Krzysztof Papke – skarbnik

- p. Ewa Tobias – członek

- p. Anna Pikron – członek

 

Komisja Rewizyjna

- p. Justyna Bojke – przewodnicząca

- p. Agnieszka Bednarek – z-ca przewodniczącej

- p. Krzysztof Konkol – członek

 

M.Hirsz

Zobacz swoje oceny! :)


W e-dzienniku:
tutaj

 

 

Poprzednia wersja strony

Naszego Gimnazjum
będzie dalej utrzymywana.
Zapraszamy do wspominania.
[kliknij tutaj]