"The Family We Call Europe" - 2 koordynatorem programu

Przez najbliższe dwa lata Szkoła Podstawowa nr 2 w Luzinie będzie zaangażowana w realizację projektu współpracy szkół (KA229) w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna. Projekt zatytułowany jest „The Family We Call Europe” i powstał we współpracy czterech europejskich szkół partnerskich: Geniko Lykeio Vardas Ileias z Grecji, Siauliu Lieporiu Gimnazija z Litwy, El Centro Ingles z Hiszpanii oraz Szkoły Podstawowej nr 2 z Luzina, pełniącej funkcję koordynatora projektu.

 

Projekt tego typu polega na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Służy on wzmacnianiu potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Ważnym elementem współpracy są wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. Pierwsze wymiany uczniów zaplanowane są na marzec 2020, kiedy uczniowie z czterech szkół partnerskich spotkają się w Grecji, jednak szkolne zespoły projektowe pracują pełną parą już od pierwszych dni września. Po fazie rekrutacji uczniów do projektu, rozpoczęła się realizacja zaplanowanych działań, odbywających się na tym etapie głównie za pomocą internetu, na platformie eTwinning.

 

Ważnym elementem dobrej, efektywnej współpracy nauczycieli jest dobra komunikacja, a to najłatwiej osiągnąć spotykając się i rozmawiając. Dlatego nauczyciele z Grecji, Litwy i Hiszpanii, współtwórcy projektu, przyjechali na robocze spotkanie w SP2 w Luzinie, gdzie po przywitaniu z dyrektorem szkoły Kazimierzem Bistroniem i zwiedzeniu szkoły, przystąpili do pracy nad projektem. Program spotkania przewidywał też spotkania z uczniami, wizytę w placówce Unii Europejskiej Europe Direct w Gdańsku, zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oraz szkolenie z zakresu nauczania dwujęzycznego (CLIL) przeprowadzone przez nauczyciela akademickiego, p. Hannę Kryszewską.

 

Wymiany uczniowskie, które w przypadku projektów tego typu są najważniejszym i najbardziej wyczekiwanym momentem dwuletniej współpracy, wymagają starannych przygotowań, zarówno ze strony szkoły przyjmującej uczniów, jak i wysyłającej. Wielogodzinne spotkanie nauczycieli odpowiedzialnych za organizację wymian i wsłuchiwanie się w oczekiwania szkół partnerskich gwarantuje, że spotkania uczniów w Grecji, a następnie w Polsce, Hiszpanii i na Litwie, będą dla nich emocjonujące i wartościowe, i pozwolą poczuć się wszystkim uczestnikom jak wielka europejska rodzina.

 

Joanna Nadolska