Rada Rodziców – zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 16.12.2021 r. odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców. ,,Serdecznie dziękuję za darowany czas, okazaną życzliwość i podejmowanie szeregu działań wspierających życie szkoły” tymi słowami dyrektor Kazimierz Bistroń podziękował Pani Justynie Orzeszek za dwuletnie przewodniczenie Radzie Rodziców. Słowa uznania za pracę społeczną i zaangażowanie w życie szkoły w imieniu własnym oraz Samorządu Powiatu Wejherowskiego skierowała do przewodniczącej również starosta p. Gabriela Lisius.Społeczność uczniowska podziękowała Radzie Rodziców piosenką zaśpiewaną przez szkolny chór oraz deklamacją wiersza przez uczniów klas III.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Wiktoria Wołodko i Michalina Gaszta wręczyły Pani Justynie Orzeszek kwiaty, zaś Dyrekcja pamiątkowe książki, natomiast najmłodsi uczniowie własnoręcznie zrobione kwiatki z bibuły i laurki.

Pani Justyna Orzeszek jako przewodnicząca Rady Rodziców współpracowała ze szkołą w zakresie potrzeb, uwag oraz życzeń rodziców uczniów. Dzięki jej zaangażowaniu zakupiono dodatkowe tablice multimedialne.
Na powyższym spotkaniu wybrano nowe Prezydium Rady Rodziców, przewodniczącą została p. Patrycja Dampc. Rodzice obiecali wspierać nowo wybraną przewodniczącą w jej społecznych obowiązkach. Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.

Prezydium Rady Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie:
- p. Patrycja Dampc – przewodnicząca
- p. Katarzyna Dyktyńska – z-ca przewodniczącej
- p. Danuta Król – sekretarz
- p. Monika Dybowska – skarbnik
- p. Kinga Blokus – członek
- p. Izabela Meyer – członek

Małgorzata Hirsz