KOLEJNY SUKCES NIKODEMA

W tym roku szkolnym Konkurs Geograficzny organizowany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty odbywa się pod tytułem „Ziemia i człowiek”. Konkurs ma na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy geograficznej wśród uczniów. Wymaga od uczestników znajomości wiedzy znacznie wykraczającej poza podstawę programową. Zadania stawiane uczestnikom sprzyjają rozwijaniu uzdolnień i wszechstronnych zainteresowań otaczającym światem. Nikodem Socha uczeń klasy 8d po raz drugi będzie reprezentował naszą szkołę w finale.

Eliminacje 3 stopnia odbędą się już 28 stycznia 2022r. w Szkole Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich.
Nikodemowi gratulujemy i trzymamy kciuki w ostatnim etapie!

J. Nalichowska