"Moc słów" - aby słowa nie raniły

Uczniowie klasy 2b i 3c zrealizowali moduł 3 „Moc Słów” z Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja. Celem modułu było rozwijanie umiejętności funkcjonowania społecznego poprzez rozwój kompetencji komunikacyjnych, życzliwości, wrażliwość na potrzeby innych, poszanowanie dla odmienności, otwartość i empatia. Wychowankowie mieli możliwość dowiedzenia się jaką moc mają „puchate słowa”, a ile krzywdy mogą wyrządzić „słowa kolczaste”.

Wiele emocji wzbudziło wykonanie klasowego drzewka dobrych słów. Na lekcji uczniowie mówili sobie komplementy, a te zostały spisane na liściach a następnie przyklejone na drzewku. Plakat ten został umieszczony w klasie, żeby codziennie przypominał każdemu z nas jakim jest wspaniałym i wartościowym człowiekiem. Uczniowie wynieśli z lekcji wartościową naukę a m.in. to że należy mówić w taki sposób aby słowa nie raniły, gdyż słowa mają wielki wpływ na samopoczucie każdego z nas.

K. Szumińska