Obowiązek szkolny dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy

Urząd Gminy Luzino informuje, iż do realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów będącymi uchodźcami z Ukrainy została wyznaczona Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie, ul. Mickiewicza 22.        Tel.: 58 678-26-13.

Prosimy o zgłaszanie się uczniów przebywających na terenie Gminy Luzino do sekretariatu szkoły, w godz. od 11.00 do 15.00, w celu dopełnienia formalności związanych z przyjęciem ucznia do szkoły.

Обов'язкова освіта для студентів, які є біженцями з України

Управління ґміни Лузино повідомляє, що ДНЗ № Проф. Жерар Лабуда в Лузіно, вул. Міцкевича 22. Тел.: 58 678-26-13.
Просимо повідомляти учнів, які перебувають у гміні Лузіно, до офісу школи між з 11.00 до 15.00 для виконання формальностей з допуском учня до школи.
Obovʺyazkova osvita dlya studentiv, yaki ye bizhentsyamy z Ukrayiny

Upravlinnya gminy Luzyno povidomlyaye, shcho DNZ № Prof. Zherar Labuda  v Luzino, vul. Mitskevycha 22. Tel.: 58 678-26-13.
Prosymo povidomlyaty uchniv, yaki perebuvayutʹ u hmini Luzino, do ofisu shkoly mizh z 11.00 do 15.00 dlya vykonannya formalʹnostey z dopuskom uchnya do shkoly.