Lekcja online "Jestem OK."

1 marca uczniowie klasy III b wzięli udział w lekcjach online poświęconych bezpiecznemu korzystaniu z Internetu, opartych na fabule projektu edukacyjnego Sieciaki.pl Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Lekcje dotyczyły przede wszystkim świadomego korzystania z internetowych treści, odróżniania pozytywnych nadawców od negatywnych i szkodliwych (kogo warto naśladować, a jakie zachowania są naganne i szkodliwe). Najpierw uczniowie wysłuchali słuchowiska pod tytułem „Sieciaki. Twarzozmieniacz i Wielka Gala Fejmu”, które między innymi poruszało temat wzorców urody w internecie.

Wspólnie z prowadzącym, autorem książek dla dzieci o tej tematyce ustalili, że nie należy się wzorować na standardach urody promowanych w sieci, że każdy jest inny i powinien się czuć ze sobą dobrze oraz że wygląd nie jest miarą wartości człowieka. Na koniec zajęć wykonali rysunki- plakaty kampanii #JestemOK, promującej pozytywne podejście do swojego wyglądu i głoszącej sprzeciw wobec internetowego hejtu i popularności za wszelką cenę.

M. Musiał