Nikodem najlepszy w województwie - gratulujemy!

Dużym sukcesem zakończył się udział naszego ucznia w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym, którego finał odbył się 19 marca 22r. w Szkole Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich. W tym roku szkolnym odbył się pod tytułem „Ziemia i człowiek”. Nikodem Socha uczeń klasy 8d po raz drugi uzyskał tytuł laureata z geografii i kolejny raz udowodnił, że geografia to jego wielka pasja.

Tak duże osiągnięcie jest wynikiem ciągłego rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy geograficznej.

Mam nadzieję, że zdobyte doświadczenia będą dla Nikodema inspiracją do dalszego zgłębiania wiedzy geograficznej. Gratuluję!
J. Nalichowska