Konkurs Kuratoryjny z Biologii - Nikodem finalistą!

Organizowane przez kuratoria oświaty konkursy przedmiotowe co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych. Sprzyjają pogłębianiu wiedzy, rozwijają zainteresowania i twórcze myślenie. Co więcej, otwierają drzwi do przyszłości.
Po raz kolejny jesteśmy bardzo dumni z sukcesów Nikodema.

Tym razem brał udział w Konkursie Kuratoryjnym z Biologii. Nikodem sukcesywnie awansował do kolejnych etapów konkursu, w efekcie czego uzyskał tytuł finalisty etapu wojewódzkiego.

Gratulujemy mu sukcesu, za którym stoją talent, determinacja i systematyczność!
Gabriela Okrój