Nikodem finalistą Pomorskiej Ligi Zadaniowej

Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2021/2022 Nikodem Socha, uczeń naszej szkoły brał udział w konkursie z biologii „Pomorska Liga Zadaniowa”, zorganizowanym w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Celem konkursu była popularyzacja przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne. Przeznaczony był dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej województwa pomorskiego. Przebiegał w trzech etapach: szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.

Testy wiedzy, które Nikodem rozwiązał na poszczególnych etapach konkursu oraz prace praktyczne, które wykonał i zaprezentował, zostały bardzo wysoko ocenione.
W efekcie, po przejściu wszystkich etapów konkursu Nikodem uzyskał tytułu finalisty etapu wojewódzkiego. Serdecznie mu gratulujemy!
Gabriela Okrój