Profesor Gerard Labuda bohaterem komiksu

26 kwietnia 2022 r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyła się promocja komiksu „Gerard Labuda - rysunkowa biografia w komiksowych kadrach” Publikacja została wydana przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Leona Roppla w Luzinie, przygotowana przez wielu autorów – Wiktorię Klaudię Dawidowską, Antoninę Gajowską, Maję Krośnicką Tomasza Meringa, Wiktorię „Luzeuu” Michalak, Agatę Płotkę, Krzysztofa Siemanna oraz Agnieszkę Treder.

Wydaje się jednak, iż zasadniczą rolę sprawczą odegrała Maria Krośnicka - dyr. biblioteki w Luzinie, znawczyni biografii prof. Labudy, której pomysł wydawniczy miał za zadanie rozbudzić ciekawość młodych ludzi do badania życiorysu Patrona luzińskiej „Dwójki”.

Przed uroczystością młodzież z klas 5a i 5b zapoznała się z zasobami, funkcjonowaniem i działalnością Książnicy im. prof. Gerarda Labudy. Spotkanie otworzył dyr. muzealnej placówki Tomasz Fopke, który przywitał zebranych, nie zabrakło wśród nich wicestarosty powiatu wejherowskiego Jacka Thila oraz dyr. Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie Kazimierza Bistronia. Spotkanie z autorami książki zostało poprzedzone programem artystycznym w wykonaniu uczniów naszej szkoły. W rolę żony Gerarda Labudy wcieliła się Kornelia Kołwzan z klasy 7b, rolę prof. Gerarda Labudy zagrał Cezary Palach z klasy 8l, „Sonet o Gerardzie Labudzie” autorstwa Darii Węsierskiej wyrecytowała Małgorzata Dampz z klasy 7b, natomiast pieśni „Lubny gòscu” i „Mòje stronë” wykonała Antonina Hirsz z klasy 7a. Program artystyczny został nagrodzony gromkimi brawami. Następnie autorzy komiksu opowiedzieli o tworzeniu swego wspólnego dzieła, zaś Maria Krośnicka uzupełniała wypowiedzi ciekawymi dygresjami dotyczącymi prof. Gerarda Labudy. Wszyscy zebrani z zainteresowaniem wysłuchali twórców komiksowych obrazów i nawet wyrazili nadzieję na kolejną ich część.
Warto zwrócić uwagę na wartość tego typu publikacji w popularyzowaniu wiedzy o wielkich postaciach naszej historii. Młodzież chętnie sięga właśnie po komiks jako lekturę przybliżającą niejednokrotnie trudne sprawy w sposób wielce przystępny. Komiksy na ogół ukazują się seriami, być może będzie i tak tym razem...
M.B.