,,Empatia” - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

W maju uczniowie klasy 2b i 3c realizowali moduł ,,Empatia” w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Emocja”. Jego głównym celem było wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz wskazywanie wzorców postępowania poprzez kształtowanie postaw społecznych. Uczniowie mieli okazję narysować swój termometr uczuć, wysłuchać opowiadania ,,Pluszowy Tygrysek” oraz podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi emocji.

Wiele radości sprawiło dzieciom rysowanie odczuwanych emocji oraz ,,Emocjonalne Kalambury”, w których dzieci za pomocą różnych zmysłów prezentowały poszczególne emocjonalne wartości. Wspólnie obejrzeli film ,,Grufolak” oraz wykonały taniec do muzyki klasycznej Mozart Symphony No.40. Uczniowie realizując moduł ,,Empatia” rozbudzali wiarę w siebie i swoje możliwości, integrowali się, ale przede wszystkim bardzo dobrze się bawili. Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych jest niezmiernie ważnym elementem kształtującym postawę oraz inteligencję emocjonalną dzieci.
Patrycja Lesner