ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KL. I-III

Dnia 24 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 2021/2022 dla klas I-III. Dla wszystkich był to dzień szczególny, ponieważ uczniowie klas trzecich zakończyli pewien etap w swoim życiu – pierwszy etap edukacji. Po trzech latach nadszedł czas pożegnania, a także podsumowań i wspomnień. Na początku Dyrekcja przywitała uczniów klas I-III, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaprosiła na część artystyczną czerwcowego spotkania. 

Uczniowie dziękowali nauczycielom i rodzicom za pomoc, wsparcie i trud włożony w ich nauczanie i wychowanie. Miłą niespodziankę przygotował Zespół Pieśni i Tańca ,,Niezabôtki” pod kierunkiem pani Doroty Milczarczyk, który zaprezentował taniec kaszubski. Natomiast uczniowie klas drugich pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki pięknymi wierszami. Podczas uroczystego apelu Dyrekcja serdecznie dziękowała wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzicom za wszelki trud i pracę na rzecz szkoły. Nie zabrakło także szczególnych podziękowań dla Rodziców Trójek Klasowych, którzy poświęcali swój czas i pomagali w organizacji wyjść klasowych, wycieczek oraz uroczystości szkolnych. Po spotkaniu, uczniowie poszczególnych klas udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, by we własnym gronie dokonać refleksji nad minionymi miesiącami, podzielić się wakacyjnymi planami oraz otrzymać świadectwa i nagrody.

P. Lesner