Nauka udzielania pierwszej pomocy

11 września obchodziliśmy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ustanowiony przez Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w 2000r. Celem tego święta jest promowanie znaczenia pierwszej pomocy w ratowaniu zdrowia i życia. Wiedza o udzielaniu pierwszej pomocy jest bardzo użyteczna.

Z tej okazji 14 września klasa II A gościła bardzo ważnego gościa na jednych z lekcji – Pana Bartosza Miotk - strażaka z Państwowej Straży Pożarnej w Rumii oraz ochotnika funkcjonującego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie. 

Pan Bartek przeprowadził prelekcję połączona z praktyczną nauką udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie chętnie brali udział w pokazie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie, układaniu poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz aktywnie odpowiadali na zadawane pytania. Przypomniano także numery telefonów do służ ratunkowych oraz utrwalono wiedzę jak prawidłowo wezwać pomoc.

Betina Kałduńska