IX Sejmik Kaszubski-Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu

Dnia 10 marca 2012 roku w Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich spotkała się młodzież interesująca się kulturą i historią Kaszub. Wzięła ona udział w IX Sejmiku Kaszubskim – Gimnazjalnym Konkursie Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. Do drugiego etapu przystąpiła młodzież  z 26 gimnazjów, która musiała rozwiązać test składający się z 65 pytań dotyczących: kultury, języka, geografii i historii Kaszub. Pytania obejmowały min. życie i twórczość Aleksandra Labudy, tegorocznego patrona Gimnazjum Publicznego, ale tez znajdowały się tam bardzo aktualne zagadnienia dotyczące wydobycia gazu łupkowego na Pomorzu.

Po dokonaniu oceny prac pisemnych do III etapu konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie: Małgorzata Styczewska z Gimnazjum w Mrzezinie, Anna Majer z Gimnazjum w Brusach, Magda Cichosz z Gimnazjum w Gowidlinie, Agata Klawikowska z Gimnazjum w Bożympolu, Anna Szur z Gimnazjum w Luzinie, Tomasz Rolbiecki z Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie, Daniel Polejowski z Gimnazjum w Sierakowicach. W trzecim etapie uczniowie odpowiadali na pytania przygotowane przez jury pod przewodnictwem A. Miłosza. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono 3 finalistów:

1. Agata Klawikowska ( Gimnazjum w Bożympolu )

2. Małgorzata Styczewska ( Gimnazjum w Mrzezinie )

3. Anna Szur ( Gimnazjum w Luzinie )

Zacni gości i przyjaciele wręczyli laureatkom cenne nagrody. Pan A. Miłosz podsumowując konkurs był zadowolony z liczby uczestników, którzy ciągle interesują się Kaszubami, jest dumny z reprezentowanej przez nich wiedzy.

 

Iwona Maszota