"Nie ma dzieci, są ludzie"

Ważnym elementem wychowania jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw. W związku z tym 21 listopada uczniowie klasy 2a obchodzili Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Zostały podjęte różnorodne działania. Uczniowie oglądali prezentację multimedialną pt. ,,Nasze prawa", film pt. „Lekcje z Januszem Korczakiem", poznali „Konwencję o Prawach Dziecka". Wypowiadali się na temat swoich praw, kolorowali obrazki przedstawiające dzieci różnych narodowości, uczestniczyli w zabawie ,,Wszyscy jesteśmy ważni pomimo różnic", składali puzzle przedstawiające dzieci z różnych narodowości oraz wykonywali plakat na temat ,,Praw dziecka". Poprzez wyżej wspomniane działania uczniowie klasy 2a poznali przysługujące im prawa, a także obowiązki dorosłych wobec nich.

B. Kałduńska