MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRZYZNAŁ STYPENDIUM

Najlepszym z najlepszych, czyli uczniom, którzy w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali średnią ocen 5,4 oraz uczestniczyli w konkursach, turniejach i olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim przyznano stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Również w naszej szkole nie zabrakło takiej zdolnej młodzieży. Stypendium finansowane ze środków budżetu wojewódzkiego otrzymało 9 uczniów oraz 12 absolwentów naszej szkoły.

Są to: Maciej Krausa 8a, Małgorzata Dampz 8b, Aleksandra Gaszta 7a, Dominika Szymerowska 7a, Adam Kaczykowski 7a, Joachim Słowy 7a, Kamil Wolter 7a, Piotr Baranowski 7b, Jakub Woźniak 7b. Nagrodzeni absolwenci naszej szkoły, którzy znaleźli się wśród stypendystów to: Cezary Palach, Nikodem Socha, Daria Dampc, Nikodem Dampc, Wiktoria Wołodko, Paulina Kankowska, Nikola Kożyczkowska, Sara Patelczyk, Karolina Laskowska, Justyna Hinz, Zuzanna Borska i Antonina Milewczyk.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.