Słowa gimnazjalistów trafiają do wielu serc

O ubiegłorocznej Wigilii Bożego Narodzenia prawie wszyscy zapomnieli, jednak w sercach gimnazjalistów z Luzina wciąż płonie jej gorący żar. Znakiem tego było przedstawienie pt.: „Czas Wigilii – czas spokoju”, które mogli zobaczyć 4 lutego 2011r. więźniowie Aresztu Śledczego w Wejherowie.

Spektakl, w którym wystąpili: Antonina Koszutowska (kl.IIIg), Dawid Bobrucki (kl.IIIa), Małgorzata Woźniak (kl.Ia), Jonasz Tempski (kl.Ia), Dorota Grablowska (kl.IIIg), Daniela Nastały (kl.Ia), Monika Baranowska (kl.Ih) pod kierunkiem Aliny Koczorskiej i Natalii Kupskiej, opowiada historię rodziny, która przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia zapomina o tym, co w nich jest najważniejsze. Poprzez zetknięcie się z cierpieniem kobiety - ich gościem w wigilijny wieczór - odnajdują w sobie zatraconą cząstkę miłości, wiary i nadziei. Duchowym przemianom bohaterów towarzyszyły piękne kolędy wykonane przez zespół szkolny prowadzony przez Zofię Meyer oraz piosenki zaśpiewane przez Aleksandrę Kupczyńską z kl. IIIg.

Przedstawioną refleksję na temat naszej wrażliwości na ludzkie cierpienie widzowie przyjęli bardzo entuzjastycznie i nagrodzili gromkimi brawami. Pomoc potrzebującym jest przecież nieodłącznym obowiązkiem każdego z nas, daje poczucie wartości, nadaje sens naszemu istnieniu i zwyczajnie przynosi radość.

Okres bożonarodzeniowy się skończył, ale niech nasze serca będą zawsze otwarte na drugiego człowieka.

 

N. Kupska