gimnazjaliści u profesora

Młodzi historycy należący do kółka historycznego naszego gimnazjum wraz z opiekunami uczcili rocznicę śmierci prof. Gerarda Labuydy. W dniu 01 paździenika tj. w rocznicę śmierci profesora udali się na luziński cmentarz i tam w modlitewnym skupieniu złożyli wiazankę kwiatów i zapalili znicz w hołdzie wielkiemu Kaszubie i naukowcowi.

Jedna z uczennic przypomniała drogę życiową i naukową profesora. Zwróciła uwagę na szczególne wyróżnienie Luzina przez G.Labudę,który wskazał cmentarz w Luzinie jako miejsce swojego pochówku.

Cześć jego pamięci.

Iwona Maszota