Święto Niepodległości w Piaśnickim Lesie

9 listopada 2015r. gimnazjaliści wraz z dyrektorem i nauczycielami udali się trzema autokarami  do Lasu Piaśnickiego, by  w tzw. Małym Katyniu uczcić 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pan dyrektor rozpoczynając uroczystość, zwrócił uwagę zgromadzonych na fakt,  iż Niemcy w 1939 roku pragnęli zatrzeć ślady swojego ludobójstwa - 12 tysięcy zamordowanych  ludzkich istnień , najpiękniejszego  kwiatu  inteligencji polskiego Pomorza - działaczy społecznych i politycznych, urzędników, księży, wojskowych. 

 Nasza dzisiejsza obecność w miejscu największej bezpośredniej zbrodni hitlerowskiej w Polsce jest dowodem na to, że pamięć o przeszłości trwa przez kolejne pokolenia, bo pamięć jest ważna , by budować filozofię pokoju, by to, o co walczyli nasi przodkowie przez 123 lata, nie zostało zaprzepaszczone.

Stojąc na stopniach ołtarza , w skupieniu wysłuchaliśmy montażu słowno - muzy-cznego, na który składały się piękne recytacje  tekstów wierszy : J. Pietrzaka, L. Staffa,

F. Fenikowskiego, J. Cejnowy i  W. Zehentera w wykonaniu gimnazjalistek: Anety Neumüller, Martyny Brzeskiej, Martyny  Wojewskiej, Dominiki  Kankowskiej i Kamili Waga  opatrzonych  słowem wiążącym, które przeczytała Sandra Noculak. Dopełnieniem wierszy były pieśni legionowe – „Piechota” i  „O mój rozmarynie”, ale też  „Modlitwa obozowa” i „Kochanô zemia” wykonane  przez nasze chórzystki pod czułym okiem p. z. Meyer.

Padający z nieba deszcz nie przeszkodził gimnazjalistom oddać cześć i pamięć wszystkim tym, którzy walczyli o niepodległą Polskę czy to z zaborcą, czy też z okupantem niemieckim. Odchodząc, zapaliliśmy znicze.

                                                                                                                           

G. Kulas