Doktorantka i jej „ Nyra”

„K. Lewna dobȅła pierszą nôdgrodã w kategórie: òpòwiôdanié abò esej w kaszëbsczim jãzëkù za tekst zatitlowóny „Nyra”...

         … Gòdło : Pomorzanka ( Kristina Lewna, I plac) „ Nyra”. To co w ti pòwiôstce przed wszëtczim nôbarżi przëcygô, to ji jãzëk, bëlacczi , w stilistice Jana Drzéżdżona, ale nawetka jesz barżi krwisti i żëwi niżle samégò méstra Jana. Jakbë niepòstrzéżnie céchùje sã wiôldżi dramat, a pòd kùńc nawetka greckô tragediô midzë òjcã a synã . Jich spòdlim je kònfrontacjô midzë wieską swójszczëzną, tradicją, a anonimòwą mieskòscą, nowòczasnoscą. Są téż wątczi surralisticzné z pòstacama Nienawiscë i Chcëwòtë. Całô pòwiôstka je z ôrtu nôlepszi lëteracczi próbë…”

Stanisław Janke, „Pomerania”

Całość opowiadania link

Zachęcamy do przeczytania – miłej lektury.

P.s.   Pani Krystyna Lewna jest nauczycielką j. polskiego w naszym gimnazjum, a zarazem doktorantką Akademii Pomorskiej w Słupsku.