Sukces w Pobłociu

       Uczniowie Gimnazjum im Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie, wzięli udział w Konkursie Historycznym „ Historia, Pamięć, Tożsamość, Teraźniejszość”, organizowanym przez Szkołę Podstawową im.  Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu.

Młodzież luzińska wystartowała w dwóch kategoriach: Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej oraz Turniej Wiedzy Historycznej o TOW „Gryf Pomorski”. Organizatorzy bardzo ciepło przyjęli uczniów z Luzina, ponieważ nasze gimnazjum było jedyną szkołą zgłoszoną do konkursu, spoza terenu gminy Linia.

     W pierwszej kategorii wystąpiło 18 osób w tym 6 uczniów na poziomie gimnazjum. Uczennice naszej szkoły, przygotowane przez pana Mieczysława Bistronia, zaprezentowały wiersze w języku kaszubskim, co zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez jury konkursu. Aneta Neumuller z klasy IIIi wystąpiła z wierszem Jana Piepki pt „Zómkom zapadłim. Pamiãcy dzecy z Piộsznicë”, zajmując trzecie miejsce w grupie wiekowej - gimnazjum.  Natomiast Zofia Topp z klasy IIIe zaprezentowała utwór Leona Heykego  „Swiãtộ smierc”.

    Równocześnie odbył się turniej historyczny, składający się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Po napisaniu testu, uczniowie losowali po trzy pytania. W tej kategorii nasz uczeń Szymon Skiba z kasy Id był bezkonkurencyjny.  Uczeń przygotowany przez panią Dorotę Labuda, zajął pierwsze miejsce ze znaczną przewagą punktów.

      Bardzo miłym akcentem ze strony organizatorów był fakt, ze wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Komisje konkursowe, ogłaszając wyniki, gratulowały wszystkim uczestnikom, podkreślając, że szczególnie w kategorii konkurs recytatorski, wszyscy uczniowie byli doskonale przygotowani. Na zakończenie pani dyrektor szkoły podstawowej w Pobłociu, podziękowała za zainteresowanie konkursem i wyraziła swoją nadzieję, iż w przyszłości  będzie on cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem i na stałe wpisze się w pracę szkoły.

                                                                                                                                                                   Ewa.Z.