Mamy laureata z historii !

Dawid Ptach, uczeń trzeciej klasy gimnazjum, uczestniczył 4 marca 2016r. w eliminacjach Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku - Wrzeszczu.

Wraz z 105 uczniami z całego województwa pomorskiego rozwiązywał test (15 pytań na 50 punktów). Dawid Ptach był świetnie przygotowany i zdołał uzyskać powyżej 80% poprawnych odpowiedzi. Przyznano mu tytuł laureata. Nie musi pisać egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie w kwietniu 2016r. Nauczuciel historii Dawida Ptach Gertruda Kowalczyk jest z niego bardzo dumna.

G. K.