Byliśmy na 60-tych urodzinach Przyjaciela naszej szkoły

    18 marca 2016 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy zorganizowano konferencje popularnonaukową Stanisław Janke - życie, aktywność społeczna i dorobek literacki. W 60-lecie urodzin.

Wśród uczestników tego szczególnego dla całych Kaszub wydarzenia  nie zabrakło uczniów z Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich. Nasi uczniowie: Aneta Neumuller, Julia Kunz, Aleksandra Nowicka, Karolina Tobias oraz Jakub Ossowski zaprezentowali fragmenty prozy oraz wiersze z ostatniej książki Jubilata pt. Szescdzesątka. Uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami, wzorowa kaszubszczyzna jaką się posługiwali wzbudziła zachwyt uczestników konferencji. Wszyscy życzyliśmy Panu Stasiowi wiele zdrowia i dalszych dokôzów.

                                                                                                                                      M.B.