Sejmikowanie w roku prof. Gerarda Labudy

       19 marca 2016 roku w Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie podczas Dnia Jedności Kaszubów miała miejsce szczególna uroczystość – już po raz trzynasty zorganizowano Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu w ramach Sejmiku Kaszubskiego.

   Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor gimnazjum Kazimierz Bistroń, który powitał wszystkich serdecznie, a następnie poprosił o minutę zadumy, modlitwy poświęconej pamięci prof. G. Labudy. Na  sejmik do Luzina zgłosili się gimnazjaliści z 28 szkół z różnych powiatów województwa pomorskiego; od trzech lat konkurs odbywa się pod patronatem pomorskiego kuratora oświaty. Jak corocznie uczniowie musieli rozwiązać test sprawdzający wiedzę z zakresu literatury, historii, geografii, wiedzy o języku i kulturze Kaszub i Pomorza. Spośród 75 uczniów wyłoniono najlepiej przygotowanych : Alicję Kąkol z Wąglikowic, Karolinę Kosak-Główczewską z Brzeźna Szlacheckiego, Natalię Liss i Dagmarę Trepczyk z Bożegopola Wielkiego, Aleksandrę i Adrianę Olejnik z Gowidlina, Annę Malek z Sulęczyna, Mateusza Klebbę z Rumi .  Wymienieni gimnazjaliści  przystąpili do zasadniczego finału – części ustnej konkursu i odpowiadali na niejednokrotnie bardzo trudne pytania, poziom był tak wyrównany, że musiano zorganizować „dogrywkę”. Ostatecznie po bardzo emocjonującym finale zwyciężczynią XIII Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu została Aleksandra Olejnik z Gowidlina; II miejsce zajęła Adriana Olejnik również z Gowidlina ; natomiast III miejsce przypadło Alicji Kąkol z  Wąglikowic.

    Komisja konkursowa pracowała w składzie: Alfons Miłosz – przewodniczący i autor większości pytań, Zdzisław Zmuda-Trzebiatowski, Ryszard Hinc, Alicja Klinkosz oraz Iwona Maszota.

  Sejmik w Luzinie spotyka się z odzewem ze strony gimnazjów z całego województwa pomorskiego. Choć jest to uroczystość szkolna wzbudza ona szerokie zainteresowanie w lokalnej społeczności. Obecna była radna powiatowa Genowefa Słowy,samorząd Luzina reprezentowała radna Dorota Labudda ; obecny był również dyrektor SP w Luzinie Dariusz Rompca; nie zabrakło  lokalnych działaczy ZKP  Teofila Sirockiego Marka  Mudlawa,  Romana Klinkosza, Mieczysława Bistronia. List gratulacyjny do obradujących na sejmiku skierowała Pani Gabriela Lisius – starosta powiatu wejherowskiego.

    Zgromadzeni na sejmiku goście byli pod wrażeniem posiadanej przez uczestników wiedzy na temat Kaszub i szerzej Pomorza. W tym roku szczególnie wiele pytań dotyczyło profesora Gerarda Labudy ze względu na obchody setnej rocznicy urodzin tego wybitnego mediewisty rodem z Luzina. Laureaci konkursu w znakomitej większości stają się ambasadorami kultury kaszubskiej w swoich środowiskach, zarażają innych pasją zdobywania wiedzy o najbliższym im regionie.

    Wszystkim uczestnikom, nauczycielom przygotowującym młodzież, sponsorom i gościom XIII Sejmiku Kaszubskiego społeczność luzińskiego gimnazjum składa najserdeczniejsze podziękowania i zaprasza do Luzina już za rok.