LEKCJA FIZYKI W ELEKTROWNI

Uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum w Luzinie w dniu 26 kwietnia zwiedzali  wraz z opiekunami Elektrownie Wodną Żarnowiec.

Na miejscu przywitał nas pan Lech Adamczewski pracownik elektrowni, który pełnił rolę przewodnika  naszej grupy. Na początek zwiedziliśmy jej zbiornik górny, z którego rurociągami derywacyjnymi dostarczana jest woda do pompoturbin. Gimnazjaliści poznali historię największej w Polsce elektrowni szczytowo – pompowej oraz  brali udział w dyskusji na temat wytwarzania prądu elektrycznego. Zostaliśmy oprowadzeni  po wielu poziomach budynku, poznając poszczególne jego elementy i zasadę ich działania.

Na koniec podziękowaliśmy gromkimi oklaskami panu Lechowi Adamczewskiemu za   życzliwość i nietypową lekcję fizyki.

 

D.P.