„Krzyż w Perczynie” - spotkanie z autorem

       10 maja w Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich gościliśmy za sprawą Marii Krośnickiej -  dyr.  Gminnej Biblioteki im. Leona Roppla w Luzinie – szczególnego człowieka. Był nim Mirosław Kowzan – muzyk, pisarz, nauczyciel, działacz kultury, inicjator m.in. „Igraszek Humoru”. Obecnie Mirosław Kowzan całkowicie poświęca się ukazywaniu prawdy o zbrodniach dokonanych na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie przez  UPA i UON. Powodem pochylenia się nad tą trudną historią polsko-ukraińską są osobiste, rodzinne tragedie. Działalność Kowzana jest niejako spłatą długu wobec najbliższych oraz ojczyzny. Książka, którą autor promuje nosi tytuł i jest bolesnym, ale prawdziwym powrotem do minionych, lecz ciągle głęboko osadzonych w pamięci, tragedii rodzinnych. Młodzież zgromadzona na spotkaniu miała okazję zetknąć się z prawdziwym świadkiem historii i to wydaje się w sposób szczególny przemawiać do wyobraźni młodego człowieka. Ta lekcja historii niewątpliwie na długo pozostanie w pamięci naszych gimnazjalistów. Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację i przebieg spotkania.

 

M. B.