,,Bariery są w naszej głowie, ale nigdy nie powinny być w sercu’’

    W dniu 13 maja 2016 roku luzińskie gimnazjum gościło „Bractwo Małych Stópek” ze Szczecina, którego założycielem i opiekunem jest ks. Tomasz Kancelarczyk. W ramach bractwa, oprócz osób dorosłych, co warto podkreślić, działa również młodzież gimnazjalna. Fundamentalną ideą” Bractwa”  jest  działalność na rzecz obrony życia poczętego poprzez edukowanie młodzieży, organizowanie szeregu wydarzeń pro-life jak np. zakrojony na ogromną skalę „Marsz dla Życia”. Bractwo wspierane poprzez fundację organizuje pomoc finansową i rzeczową dla samotnych matek i ich dzieci. Integralną częścią działalności stowarzyszenia jest „ Duchowa adopcja”, czyli codzienna modlitwa w intencji dziecka poczętego, a tym samym modlitewne towarzyszenie temu dziecku do momentu jego narodzin.Dlatego też Ksiądz zachęcał również młodzież naszego gimnazjum do włączenia się w to wielkie przedsięwzięcie zwane „Duchową adopcją”.Gdyż głównym celem przeprowadzonych zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na wartość i godność ludzkiego życia od jego poczęcia, aż do naturalnej śmierci.

   Kolejnym ważnym tematem, który podjął ks. Tomasz w czasie przeprowadzonychkonferencji, był problem  - stosunku ludzi zdrowych do niepełnosprawności.Nasz Gośćwielokrotnie podkreślał, iż często nasze obawy przed „innością”wynikają ze zwykłego strachu i nieznajomości tematu, nierzadko zwykłej ignorancji. Zachęcał jednakże,  do niesienia pomocy, zaprzyjaźniania się z ludźmi chorymi. A nade wszystko nie stawiania barier społecznych i uczuciowych. Bo jak podkreślał, bariery są w naszej głowie ale nigdy nie powinny być w sercu.

   Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od ks.Tomasza materiały edukacyjne oraz informacje w jaki sposób można się skontaktować z „ Bractwem Małych Stópek”. Aby wesprzeć potrzebujących, lub też samemu szukać pomocy. Można też przekazać pozyskane dane znajomym, którzy znajdują się w potrzebie, albo oczekują wsparcia duchowego.

  Na koniec spotkania gimnazjaliści podziękowali księdzu za przeprowadzone lekcje, wręczając książkę o Kalwarii Wejherowskiej.

 

E. Z

    B. S