Na uroczystości w Nowej Hucie...

       W dniu 18 września 2016 r. na zaproszenie Burmistrza Kartuz, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o/ w Kartuzach oraz Instytutu Kaszubskiego Dyrektor Gimnazjum – Kazimierz Bistroń wziął udział w uroczystościach rocznicowych 100-lecia urodzin prof. Gerarda Labudy oraz 60-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o/w Kartuzach.

      Niedziela w Kartuzach upłynęła pod znakiem obchodów 100-lecia urodzin profesora Gerarda Labudy, wybitnego badacza, historyka i Kaszuby oraz jubileuszu 60-lecia istnienia kartuskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Uroczystości rozpoczęto od odsłonięcia obelisku upamiętniającego postać profesora–Luzinianina w miejscu jego urodzenia w Nowej Hucie. Następnie uczestnicy obchodów spotkali się na uroczystej mszy św. w kolegiacie w Kartuzach. Po niej odbyła się gala w Kartuskim Centrum Kultury. W jej trakcie wręczono nagrody prof. Labudy i przypomniano historię kartuskiego oddziału. Popołudnie uświetnił występ RZPiT Kaszuby. Warto dodać, że w uroczystościach uczestniczyli też synowie profesora.

          Oddział w Kartuzach powstał jako jeden z pierwszych, oficjalnie 16 grudnia 1956 roku. Jak informował członek ZKP, Jan Mazur, tego trudnego, ale zaszczytnego dzieła podjął się Feliks Marszałkowski. Kolejno funkcje prezesów oddziału sprawowali Brunon Penkowski, Henryk Kotowski, Alojzy Plichta, Roman Apolinary Regliński, Tadeusz Stoltmann, Andrzej Marszałkowski, ponownie Tadeusz Stoltmann, Barbara Pisarek, Zygmunt Bigus, Hubert Hoppe, Kazimierz Formela, Mirosława Kazana ( córka Feliksa Marszałkowskiego). Obecnie od dwóch kadencji prezesem partu jest Kazimierz Formela. Kartuski oddział zrzeszenia przez lata rozwijał się i obejmował swoją działalnością coraz liczniejszych członków. Obecnie jest ich 210. Kaszubi wiązali z tą organizacją olbrzymie nadzieje i dążyli do wszechstronnego rozwoju regionu poprzez przekazywanie kaszubskich wartości, zaszczepionych przez ojców i dziadów - mówił Jan Mazur.
         Z okazji jubileuszu prezes oddziału Kazimierz Formela wręczył podziękowania najaktywniejszym członkom, byłym prezesom oddziału oraz sympatykom partu i jego sponsorom. Powitano też nowych członków oddziału. Legitymacje odebrali m.in. Barbara Kąkol i Agata Gojtowska.
          „Jesteśmy dumni, z tego oddziału i z zrzeszenia. To tu w Kartuzach 87 lat temu po raz pierwszy założono zrzeszenie kaszubskie, tu po raz pierwszy wywieszono kaszubską flagę. Tu języka kaszubskiego uczy się najwięcej dzieci. Wiele moglibyśmy mówić o tym naszym ogromnym sercu dla Kaszub, jakie jest tu wśród wszystkich mieszkańców. Jesteśmy z tego dumni. Zrzeszenie Kaszubko-Pomorskie spowodowało, że jesteśmy zjednoczeni w organizacji, która chlubnie działa dla dobra naszego regionu, miasta i Kaszub - mówił burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński.
       W 2012 roku dzięki donacji profesora Gerarda Labudy i jego rodziny w Instytucie Kaszubskim ustanowiono naukową nagrodę im. Gerarda Labudy. Profesor zapisał na wsparcie dla młodych naukowców ponad 300 tys. zł. Zgodnie z przyjętym regulaminem wręczenie nagrody następuje co trzy lata, a jej laureatem może zostać badacz lub zespół badaczy w wieku do 40 lat. Nagroda może zostać przyznana za pracę naukową, książkę opublikowaną w ciągu trzech ostatnich lat, za cykl publikacji, prace akademickie. Muszą jednak dotyczyć tematyki Kaszub i Pomorza.
            W drugiej edycji nagród zgłoszono siedem nominacji. Kapituła przyznała dwie nagrody - dla prof. Lechosława Jocza za " System samogłoskowy współczesnych gwar centralnokaszubskich" oraz "System spółgłoskowy współczesnych gwar centralnokaszubskich". Drugą nagrodę otrzymał dr Piotr Kitowski za pracę pt. "Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach województwa pomorskiego w drugiej połowie XVII i XVIII wieku. Studium prawno-krytyczne".