Pomnik z przesłaniem

     2 października 2016 roku społeczność Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich wzięła udział w uroczystościach związanych z odsłonięciem pomnika prof. Gerarda Labudy.

Zgromadzeni w Nowym Centrum Luzina przy ulicy Machalewskiego usłyszeli m.in. takie słowa w języku kaszubskim: Starã ò ùchòwanié wdôru ò historicznëch wëdarzeniach w dzejach Nôrodu je najim òbiwatelsczim òbowiązkã. Zdanie to zostało zapisane w Akcie Erekcyjnym pomnika prof. Labudy i z pewnością może stanowić motto także do pracy z młodzieżą. Gremialne pojawienie się naszych uczniów na tych szczególnych uroczystościach napawa wielką radością. Postać wielkiego Kaszuby jakim był prof. Gerard Labuda stanowić może wzór do naśladowania dla każdego ambitnego młodego człowieka. Człowiek, który z nauką zetknął się po raz pierwszy w luzińskiej szkole powszechnej, zawędrował na szczyty nauki uniwersyteckiej i kierował nią przez wiele lat w skali ogólnopolskiej. Jeśli młodzież szuka autorytetów i bohaterów, to z pewnością znajdzie takiego w osobie autora „Historii Kaszubów”. Istniejący pomnik wydaje się dobrym punktem wyjścia do wskazywania młodzieży właściwych dróg życiowych. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uczczenia i uświetnienia wielkiego mediewisty rodem z Wielkiego Lasu składamy serdeczne podziękowania.

 

 

M.B.