Szymon, Sandra i Radosław pięknie nas reprezentowali

   28 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie odbył się Powiatowy Konkurs pt. „Gerard Labuda - życie i twórczość naukowa”.

Było to już trzecie wydarzenie związane z Gerardem Labudą w tej szkole w ramach roku poświęconego pamięci profesora.

Pierwsze ukazywało profesora jako ojca rodziny, drugie prezentowało go jako miłośnika kultury i języka kaszubskiego.
      W konkursie brało udział 6 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wejherowskiego oraz Gimnazjum z Luzina w składzie: Sandra Noculak - III j, Radosław Gruba - III h oraz Szymon Skiba - II d. Byli oni jedynymi przedstawicielami z poziomu gimnazjalnego, którzy zakwalifikowali się do tego konkursu.
       Konkurs przebiegał w dwóch etapach. I etap to część pisemna składająca się z 26 pytań, za które uczestnicy mogli otrzymać maksymalnie 50 punktów. Najwyższy wynik z części pisemnej uzyskał nasz uczeń – Szymon Skiba. Do II etapu wyłoniono trzy szkoły, których suma testów trzech uczniów z poszczególnych szkół dała najwyższy wynik.
      Nasi uczniowie odpowiadali na te same pytania, co uczniowie szkół średnich, pomimo tego zakwalifikowali się do dalszego etapu konkursu, ustępując miejsca tylko I LO im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie oraz I LO im. Książąt Pomorskich w Rumi.
       II etap konkursu obejmował pytania, na które odpowiadały trzy drużyny. Ostatecznie zwyciężyła drużyna Liceum z Bukowej, drugie miejsce zajęło Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko- Pomorskich z Luzina, natomiast drużyna z Rumi - trzecie miejsce. Drużyny z dwóch pierwszych miejsc otrzymały nagrody pieniężne, natomiast drużyna z Rumi- nagrody książkowe.
Organizator konkursu przyznał także nagrodę pieniężną dla uczestników, którzy otrzymali najwięcej punktów z części pisemnej. Nagrody otrzymali Szymon Skiba z Gimnazjum w Luzinie oraz Weronika Kendziora z I LO z Wejherowa.
       Możemy być dumni z naszych gimnazjalistów, gratulujemy.