Studenci etnofilologii z wizytą w Luzinie

       9 listopada 2016 roku do gimnazjum w Luzinie przyjechali studenci etnofilologii z Uniwersytetu Gdańskiego. Pomysłodawcą spotkania był Dariusz Majkowski, redaktor „Pomeranii”.

 

Do Luzina przywiódł ich pomnik Gerarda Labudy, a także unikatowe pamiątki kulturowo-regionalne, znajdujące się w naszym gimnazjum. Chodzi przede wszystkim  o kopie rękopisów rozmaitych dzieł pisarzy kaszubsko-pomorskich, ich listy, zdjęcia, portrety…, które zostały wyeksponowane na ścianach szkoły.

Nie tylko historyczny zarys interesował studentów, ale również ludzie, pracujący w gimnazjum, którzy szerzą regionalizm wśród młodzieży: Kazimierz Bistroń, Mieczysław Bistroń, Krystyna Lewna i Zofia Meyer.

           Nauczyciele opowiadali o swoich pasjach i zainteresowaniach kaszubszczyzną.

Mówili o zagrożeniach dla regionalizmu, stworzonych m. in. przez współczesny styl życia, na co uwagę zwróciła również Nicole Dołowy, a co warto w tym momencie przytoczyć:

          

        sytuacja na Kaszubach nie jest prosta: coraz mniej osób mówi po kaszubsku i za Kaszubów się uważa. Język kaszubski może być używany w życiu publicznym, jednocześnie jednak coraz rzadziej spotykany jest w sytuacjach prywatnych. Kaszubi są coraz bardziej świadomi wartości swojej kultury, lecz coraz silniej się folkloryzuje i traci swoją żywotność. Działacze kaszubscy wkładają wiele wysiłku w zmianę jej wizerunku i w modernizację, jednak wielu Kaszubów boi się utraty jej specyficznego charakteru i autentyczności. Paradoksalnie, kultura kaszubska, znajdując się w dobrej sytuacji, ochraniana i rozwijana, nigdy nie była tak zagrożona[1].

 

Stąd troska o tatczëznę, która w Luzinie nie jest archaicznym pomnikiem, lecz żywym organizmem, takim o jaki wciąż zabiega Jan Perszon:

                                                                                                                 

           zabieganie o żywe, prawdziwe Kaszuby. Ubogacają one bowiem bukiet ogólnonarodowej kultury polskiej. Idzie nie tylko o nasze przetrwanie, ale i o taką kulturową ekspresję naszej oryginalności, która będzie zdolna do twórczego uczestnictwa we współczesnej kulturze narodu polskiego, a szerszej perspektywie   w uniwersalnym dialogu kultury ludzkiej[2].

 

Dyrektor gimnazjum wielokrotnie podkreślał, że młodzi ludzie powinni utożsamiać się ze swoją małą ojczyzną, ponieważ stanowi ona wartość nadrzędną  w kształtowaniu ich osobowości.  Stąd też coroczne „wyjazdowe” obchody Święta Szkoły do miejsc związanych  z życiem i twórczością danego patrona. Podobnie jest ze Świętem Niepodległości, które każdego roku odbywa się  w Lasach Wielkiej Piaśnicy.

Na studentach etnofilologii wrażenie wywarł również bogaty księgozbiór pisarzy kaszubsko-pomorskich, zgromadzony przez dyrektora szkoły, który żegnając gości wręczył im po książce J. Borzyszkowskiego „Historia Kaszubów”.

                                                                                                                      Lewna


[1] N. Dołowy, Kaszubi z Pomorza, Gdynia 2010, s. 9.

[2] J. Perszon, Kaszubi, tożsamość, rodzina, Gdańsk 2015, s. 52.