„ Nie warto marnować sobie życia...”

     W dniu 07 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie młodzieży – uczniów Gimnazjum Pisarzy Kaszubsko – Pomorskich w Luzinie z aktorem Panem Lechem Dyblikiem, który prezentował program o charakterze profilaktyki uzależnień „Kuszenie śmierci”. Aktor odwiedził Luzino po raz trzeci i w sposób przystępny przekazał młodzieży trudne treści związane z uwikłaniem w uzależnienie od alkoholu.

W czasie spotkania Lech wspominał o początkach swojej drogi zawodowej, o marzeniach, o aktorskiej karierze i drodze do osobistej katastrofy moralnej. Mówił o własnych przeżyciach z okresu staczania się w uzależnienie, trudnej walki z alkoholizmem oraz własnej bezradności i słabości w konfrontacji z chorobą alkoholową. Artysta w swoich opowieściach podkreślał znaczenie rodziny i to jak ważne są relacje rodzinne, które należy cały czas doskonalić.
Program miał na celu uświadomienie młodym ludziom tego, że nie warto marnować sobie życia nadużywając alkoholu. Aktor przedstawiając ponury obraz rzeczywistości, w której żyje młodzież wyraził nadzieję, że jego opowieści pomogą młodym ludziom dokonać właściwych wyborów i nakreślić dobrą drogę życia – drogę wolną od wszelakich uzależnień.
Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu.
Program odbył się dzięki funduszom Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Luzinie.

 

K. H.