Warsztaty dziennikarsko-filmowe

W dniach 18-19 lutego 2017 roku, w Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko- Pomorskich, odbyły się Warsztaty Dziennikarsko-Filmowe
 organizowane przez Klub Młodëch Kaszëbów „Òska” z Luzina,
 Klub Młodëch Kaszëbów „Cassubia” z Banina, Zrzeszenie
 Kaszubsko-Pomorskie Oddział Luzino i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
 Oddział Banino. W warsztatach udział wzięło łącznie około 40
 uczestników – członków Klubów, uczniów szkół średnich,
 gimnazjalnych oraz podstawowych.

 W trakcie warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się i
 poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności o zagadnienia mieszczące
 się w obszarze: literatury kaszubskiej, historii i języka
 kaszubskiego (warsztaty prowadzone przez dr Eugeniusza
 Pryczkowskiego), teatru i filmu (Katarzyna Kankowska-Filipiak),
 dziennikarstwa (Adam Hebel, Robert Groth).

 Podczas warsztatów odbyło się również spotkanie ze Stanisławem
 Janke i Maciejem Tamkunem - autorami „Pocztu pisarzy kaszubskich”.
 Spotkaniu z autorami towarzyszyła wystawa obrazów przedstawiających
 sylwetki pisarzy kaszubskich.

 W czasie warsztatów odbyło się również nagranie dwóch odcinków
 programu „Gôdómë pó kaszëbskù” realizowanych przez TTM, a
 także liczne nagrania dla Radia Kaszëbë i Radia Gdańsk.

 Uczestnicy Warsztatów mięli również możliwość zagrania w
 tradycyjne gry sportowe, odebrania legitymacji członkowskich ZKP, a
 także wzięli czynny udział (przygotowując czytania w języku
 kaszubskim) w Mszy św. i odwiedzili muzeum etnograficzne w Luzinie.

 Należy podkreślić, że całe warsztaty prowadzone były w języku
 kaszubskim. Była to nieczęsta okazja nie tylko do poznania tajników
 dziennikarstwa, filmu, historii, literatury, sceny i aktorstwa, ale
 również do rozmów w języku kaszubskim – podczas samych
 warsztatów, jak i poza nimi.

 Katarzyna Kankowska-Filipiak