XIV Sejmik Kaszubski

         18 marca 2017 roku w Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie już po raz czternasty odbył się Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu w ramach Sejmiku Kaszubskiego.

     Inicjatorem Konkursu jest dyrektor szkoły p. Kazimierz Bistroń, Kaszuba, z wykształcenia historyk, co przekłada się na zamiłowanie i promowanie wiedzy o Kaszubach i Pomorzu.

      Sejmik jest „żywą” wizytówką społeczno-kulturowej dbałości o etniczność i regionalizm kaszubsko-pomorski. Jest również wielkim sprawdzianem aksjologicznym charakteryzującym aktualny stan wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat kaszubszczyzny. Stąd tak liczny w nim udział, bo do Luzina zgłosiło się 19 szkół z różnych powiatów województwa pomorskiego; od czterech lat konkurs odbywa się pod patronatem kuratora oświaty. Jak corocznie konkurs składał się z dwóch etapów; etap I obejmował test sprawdzający wiedzę  z zakresu literatury, historii, geografii, wiedzy o języku i kulturze Kaszub i Pomorza. Spośród 51 uczniów wyłoniono najlepiej przygotowanych: Dagmarę Trepczyk z Bożegopola Wielkiego,  Wiktorię Theus z Sulęczyna, Annę Malek z Sulęczyna, Karolinę Kossak -Główczewską z Brzeźna Szlacheckiego, Mateusza Klebbę z Rumi, Patrycję Szczypior z Kamiennicy Królewskiej, Wiktorię Gollnau z Kościerzyny, Karolinę Pela  z Sulęczyna. Wyszczególnieni gimnazjaliści przystąpili do II finałowego  etapu konkursu  – części ustnej i odpowiadali na bardzo trudne pytania.

           Laureatami tegorocznego XIV Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu zostali: Karolina Kossak-Główczewska z Brzeźna Szlacheckiego, która zdobyła I miejsce; II miejsce zajął Mateusz Klebba z Rumi;  III miejsce przypadło Annie Malek z Sulęczyna.

      Komisja konkursowa pracowała w składzie: Alfons Miłosz – przewodniczący i autor większości pytań, Ryszard Hinc, Alicja Klinkosz i Krystyna Lewna.

        Warto podkreślić, że sejmik w Luzinie spotyka się z odzewem ze strony gimnazjów z całego województwa pomorskiego, co wskazuje na jego wysoką rangę, a także   ważność w  kształtowaniu poczucia tożsamości wśród młodzieży gimnazjalnej i społeczności lokalnej, o czym świadczy obecność radnej powiatowej p. Genowefy Słowy, radnej Gminy Luzino p. Doroty Labudda, działaczy ZKP Marka Mudlawa, Romana Klinkosza, Mieczysława Bistronia, Sławomira Klas. Swoją obecnością również zaszczyciła nas p. Gabriela Lisius – starosta powiatu wejherowskiego. 

          Zgromadzeni na sejmiku goście byli pod wrażeniem posiadanej przez uczestników wiedzy na temat Kaszub i Pomorza. Laureaci konkursu w znakomitej większości stają się ambasadorami kultury kaszubskiej w swoich środowiskach, zarażają innych pasją zdobywania wiedzy o najbliższym im regionie. Stąd wniosek, że kaszubszczyzna ma się dobrze, że kwitnie. Nie jest archaiczną przeszłością czy kulturowym skansenem, lecz żywą, rozwijającą się samoświadomością, „kapitałem kulturowym”.

        Wszystkim uczestnikom, nauczycielom przygotowującym młodzież, sponsorom i gościom XIV Sejmiku Kaszubskiego społeczność luzińskiego gimnazjum składa najserdeczniejsze podziękowania i zaprasza do Luzina za rok.