Matematyczny sukces w Słupsku

Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie

nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak                   

                                                                   Jean Fabre

 Matematyczne osiągnięcia gimnazjalistów napawają dumą

 24 kwietnia br. czworo naszych gmnazjalistów wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Liga Mtematyczna im. Zdzisława Matuskiego organizowanego przez Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz przez I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku

i zajęli wysokie miejsca: Szymon Skiba kl. II d został laureatem Konkursu zdobywając VII miejsce, natomiast Kamila Treder z kl. IIIc i Jakub Rożek z IIc oraz Anna Szulc z kl. IIa zostali finalistami w/w  Konkursie.

     Liga Matematyczna to Konkurs trójetapowy; eliminacje szkolne trwały od października do grudnia i polegały na rozwiązywaniu trzech serii po 5 zadań matematycznych, które oceniała kadra Instytutu Matematyki AP w Słupsku. II etap, to półfinał, gdzie należało rozwiązać 5 zadań, a III etap, to finał, również składał się z 5 zadań. 

     Zważywszy na rangę Konkursu, zadania były na wysokim poziomie, co bardzo dobrze świadczy o wiedzy laureata i finalistów. Z matematyką wiążą swoją przyszłość, jest ona dla nich nie tylko pasją, ale uczy ich logicznego myślenia, rozwiązywania życiowych trudności, bo matematyka, to przewidywanie wyników.

   Matematyki nie można nauczyć się częściowo, mówiąc potocznie – trochę, bo albo ją się rozumie, albo nie i dlatego niezmiernie cieszę się z osiągnięć moich uczniów i życzę im dalszych sukcesów w tej dziedzinie.

G. Łukasik