Wizyta gości z Portugalii

   11 maja 2017 roku Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko – Pomorskich w Luzinie gościło uczniów z Portugalii, którzy przybyli do Polski w ramach programu Erasmus+. Jest to program Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie. Organizacją tego dwumiesięcznego projektu są Wykwalifikowane Kadry – firma prowadząca Szkoły dla Dorosłych w Luzinie – Kaszubskie Centrum Edukacji „Vademecum”. Portugalska młodzież przyjechała na staże zawodowe ze szkoły Escola Secundária de Gago Coutinho z przedmieść Lizbony Alverca. Podczas kursu turystyki będą mieli okazję poznać pracę w różnego rodzaju ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, gospodarstwach agroturystycznych i biurze podróży. W ramach wycieczki „Poland in a week” zwiedzą niemalże całą Polskę.

         Nasi gimnazjaliści mieli okazję na krótkie spotkanie z tymi zagranicznymi gośćmi, którzy z wielką przyjemnością zwiedzili szkołę i podzielili się niezapomnianymi wrażeniami z pobytu w naszym kraju. Z żywym zainteresowaniem opowiadali o Gdyni, Sopocie, Gdańsku, a także o pięknie samego Luzina. Młodzież gimnazjalna miała świetną okazję na zaprezentowanie swoich umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.

         W czasie tej niedługiej wizyty zrodził się pomysł nawiązania współpracy, która mogłaby rozwinąć umiejętności uczniów, pomóc w kreowaniu europejskiej tożsamości i poczuciu jedności wśród mieszkańców zjednoczonej Europy.

 N. Kupska