„Twoja krew, moje życie”

       Gimnazjum Publiczne w Luzinie  przystąpiło do akcji edukacyjnej Twoja krew, moje życie, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015 - 2020. Jest to bardzo ważny projekt, który promuje honorowe krwiodawstwo wśród młodych ludzi, kształtuje pozytywne postawy prospołeczne wskazując sposób, w jaki można ratować ludzkie życie.

      W ramach lekcji wychowania do życia w rodzinie w klasach drugich i trzecich odbyły się zajęcia edukacyjne na temat: Dlaczego powinniśmy oddawać krew? Uczestniczyło w nich   380 uczniów. Zajęcia prowadzone były marcu 2017r. Uczniowie zostali zapoznani z procedurami związanymi z oddawaniem krwi, otrzymali niezbędne informacje na temat grup krwi, zasad bezpiecznego jej oddawania, przechowywania i wykorzystania. Podczas lekcji uczniowie obejrzeli film edukacyjny, rozwiązywali krzyżówki, wykreślanki i sudoku. Otrzymali wiedzę, która w przyszłości  powinna przygotować ich do podejmowania świadomych decyzji, od których często będzie zależeć życie drugiego człowieka. Istotnym elementem było przekazanie ulotek informacyjnych dla rodziców, tak aby każdy uczeń w domu rodzinnym mógł podzielić się refleksjami z przeprowadzonego programu. Lekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Miłym akcentem były rozdawane uczniom gadżety promujące ideę krwiodawstwa.   
      Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie posiadają świadomość konieczności dzielenia się najcenniejszym darem życia jakim jest  krew. Być może za kilka lat uczniowie naszej szkoły dołączą do grona honorowych dawców krwi.
     Osobą odpowiedzialną za organizację w/w akcji na terenie naszej szkoły jest Anetta Durajczyk.

A.Durajczyk