Edukacja prozdrowotna - "Trzymaj formę"

        W minionym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w projekcie „Trzymaj formę”. Celem programu była edukacja młodzieży w zakresie kształtowania ich nawyków prozdrowotnych oraz promocja aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

W ramach niniejszej akcji w gimnazjum zrealizowano wiele projektów. Na lekcjach biologii obecne były Panie dietetyk z centrum Natur House, które przedstawiły prezentację multimedialną na temat zdrowego odżywiania. Na języku polskim uczniowie pisali wiersze o tematyce prozdrowotnej a najlepsze z nich zostały opublikowane na stronach naszej internetowej gazetki. W ramach projektu uczniowie na lekcjach wf i na zajęciach pozalekcyjnych – SKS propagowali ruch jako sposób na dobrą formę i zdrowie. Na lekcjach fizyki gimnazjaliści nauczyli się wykorzystywać informacje zawarte na etykietach produktów spożywczych. Oprócz wymienionych wyżej pomysłów na realizację projektu uczniowie tworzyli również plakaty, plany zdrowego żywienia w językach angielskim i niemieckim oraz zorganizowali Dzień Dziecka na Ścieżce Zdrowia.

        Przez cały rok szkolny uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności, które mają im pomóc w utrzymaniu dobrej formy przez całe życie.