Święto Szkoły pod patronatem Jana Piepki i Gerarda Labudy

       6 czerwca 2017 roku Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie obchodziło Święto Szkoły. Uroczystość odbyła się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Tegoroczne święto miało wymiar dualny: z jednej strony przybliżyło biografię Jana Piepki[1], a z drugiej zwróciło uwagę uczestników na postać Gerarda Labudy, jako przyszłego kandydata na patrona Szkoły Podstawowej nr 2.

Od początku wyznajemy zasadę, iż szkoła bez imienia jest jak człowiek bez nazwiska. Chcemy, aby szkoła od swoich pierwszych dni funkcjonowania skupiała uczniów, pracowników wokół jakiejś idei, zasad, wzorców i patrona. Po przeprowadzeniu szeregu rozmów, konsultacji, taką osobą dla nas  – wzorcem, będzie wybitny historyk, naukowiec, mediawista, luzinianin, prof. Gerard Labuda – powiedział  dyrektor gimnazjum p. Kazimierz Bistroń.

Stąd pomysł, aby zorganizować Święto właśnie w Muzeum, ponieważ tam znajdują się nie tylko unikatowe księgozbiory z domowej biblioteki profesora Labudy, ale również eksponaty z jego prywatnej kolekcji.

Dyrektor gimnazjum również dokonał krótkiego podsumowania piętnastolecia obchodów Świąt Szkoły, wymieniając poszczególnych patronów z bogatego wachlarza pisarzy kaszubsko-pomorskich:

– Staraliśmy się krzewić myśl twórczą Pisarzy, przybliżyć ją kolejnym pokoleniom. Było to 15 lat pracy nad regionalizmem, 14 odbytych Sejmików Kaszubskich, szereg konkursów o tematyce literackiej, kaszubskiej i polskiej, a przede wszystkim dbanie o Małą Ojczyznę – tak bliską Profesorowi.

Podczas uroczystości społeczność uczniowska odznaczyła Orderami Przyjaciół Szkoły  p. Józefa Formelę (odznaczenie odebrał syn – Bartosz Formela), p. Dariusza Richerta, p. Jacka Wickiego za charytatywną pracę i pomoc na rzecz szkoły. Nagrody w postaci unikatowych rycin miasta Wejherowa otrzymały również nauczycielki: p. Zofia Meyer za medal „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” oraz p. Krystyna Lewna za opowiadanie Dama Pyk nagrodzonego w XXXI Ogólnopolskim Konkursie im M. Stryjewskiego w Lęborku.

Wyróżniono również naszych uczniów za sukcesy w roku 2016/2017.

Po czym ogłoszono wyniki tegorocznego Wojewódzkiego Gimnazjalnego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego Miłość, przyjaźń, dobro.

Nadesłane prace  zaskoczyły jurorów dojrzałością warsztatu pisarskiego, przejawiającą się w postrzeganiu otaczającego świata, z cały pięknem i marazmem jednocześnie. Poruszane tematy często były tematami ponadczasowymi, oscylowały na osi filozoficzno - egzystencjonalnej problematyki; pokazując nihilistyczną wizję świata, a na „spacerze po murze” kończąc. Stąd nasuwa się wniosek, że młodzi ludzie widzą dużo i  rozróżniają dobro od zła, prawdę od fałszu... Dlatego też komisja oceniająca w składzie: Mieczysław Bistroń, Krystyna Lewna, Monika Stanek, Natalia Kupska, Grażyna Kulas oraz Weronika Pobłocka dokonała oceny nadesłanych 33 prac poetyckich i 23 utworów prozatorskich.

 

W kategorii proza :

I miejsce przyznano Katarzynie Kania z Kamienia za opowiadanie Jedno słowo

II miejsce  otrzymała Ewelina Cyman z Gimnazjum w Luzinie za opowiadanie Zawsze przy mnie

III miejsce przyznano Julii Pioch z Gimnazjum w Lęborku za opowiadanie Tyś jest moją przygodą

 

W kategorii poezja:

I miejsce otrzymała Alicja Różycka z Kobylnicy za wiersz List

II miejsce przyznano Marcie Kostrzewskiej z Konarzyn za wiersz Rzeka miłości

III miejsce zajęły Anna Myszke z Bolszewa za wiersz Piaśnickim bohaterom, a także Michał Koziarek z Kępic za wiersz pt. "Triumf dobra".

           

     Klamrą scalającą, jakże bogate w wydarzenia Święto Szkoły, było przedstawienie teatralne oparte na  komedii Choróbsko Jana Piepki  w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej, którą przygotowywali: p. M. Bistroń, p. K. Lewna, p. Z. Meyer –  chór szkolny.

       Warto również podkreślić, że tę uroczystość przeżywali z nami zaproszeni goście: p. Gabriela Lisius – starosta powiatu wejherowskiego, radna powiatowa p. Genowefy Słowi, radna Gminy Luzino p. Dorota Labudda, Bartosz Formela  – przewodniczący Rady Gminy Luzino, Stanisław Engelbrecht – radny KO, Dariusz Rompca  – dyrektor SP w Luzinie, Władysława Joskowska – dyrektor SP w Sychowie, p. Teresa Koszałka – Dyrektor SP w Kębłowie, p. Aleksandra Perz – przewod. RG Szemud, p. Iwona Piastowska  – dyrektor Biblioteki w Szemudzie, p. Z. Klotzke, p. B. Szpica, p. A. Miłosz, p. Z. Żmuda-Trzebiatowski, Aleksandra Meyer i Roman Drzeżdżon.

     Goście byli pod wrażeniem gry aktorskiej gimnazjalnej grupy teatralnej. Dziękowali dyrektorowi za zaproszenie, a także winszowali pomysłowości w organizowaniu „wyjazdowych” Świąt Szkoły, które intensywnie oddziałują na wyobraźnię człowieka. 

   Wszystkim uczestnikom, nauczycielom przygotowującym młodzież, sponsorom i gościom tegorocznego Święta Szkoły społeczność luzińskiego gimnazjum składa najserdeczniejsze podziękowania.     

zapraszamy do galerii zdjęć oraz filmów  z uroczystości

K. Lewna