Nowa szkoła z nowym patronem

      Ten rok w naszej Szkole zapowiada się wyjątkowo, gdyż w związku z reformą edukacji nasze dotychczasowe Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich przekształcone zostaje w Szkołę Podstawową nr 2.

 

 

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 nastąpiło 4 września, w poniedziałek. Zwyczajowo już nowy rok szkolny rozpoczęliśmy mszą świętą celebrowaną tym razem przez ks. Mateusza Koszałka.
W kazaniu skierowanym do młodzieży, nauczycieli i rodziców, nie bez powodu, ksiądz Mateusz dużo uwagi poświęcił osobie prof. Gerarda Labudy. Był to bowiem człowiek wybitny, znakomity uczony, historyk, pisarz, a co więcej rodowity luzinianin! Profesor będąc szczególnie bliski sercu lokalnej społeczności ma zostać patronem nowopowstałej Szkoły Podstawowej nr 2 , której pierwsi uczniowie właśnie w tym roku szkolnym rozpoczynają swoją edukację. Ksiądz Mateusz, zwrócił więc uwagę na zasadność wyboru właśnie tego patrona.
Po mszy św. uczniowie klas II i III Gimnazjum udali się do szkoły na spotkanie z długo niewidzianymi wychowawcami. Na uroczystości inaugurującej nowy rok szkolny pozostali uczniowie klas VII, którzy pełni emocji oczekiwali na poznanie swoich nowych wychowawców. Po krótkim zapoznaniu siódmoklasiści wraz z opiekunami rozpoczęli swój pierwszy marsz do nowej szkoły, w której powitał ich ponownie pan dyrektor Kazimierz Bistroń.
Przed gospodarzami klas VII stanęło ważne, historyczne wręcz, zadanie! Mieli oni zaszczyt, w imieniu swoim i klasy, złożyć podpis pod wnioskiem o nadanie szkole Podstawowej imienia wspomnianego już prof. Gerarda Labudy. Dyrektor zaprezentował również siódmoklasistom sztandar szkoły przybliżając jednocześnie jego aspekt historyczny.
Po apelu z udziałem rodziców i dyrekcji szkoły uczniowie udali się do sal. Przed opuszczeniem szkolnych murów siódmoklasiści w towarzystwie swoich wychowawców zwiedzali budynek zapoznając się jednocześnie z zasadami bezpieczeństwa i funkcjonowania Szkoły.

 

 

 

   

   

   

 

 

Wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie nadania Szkole Podsatwowej nr 2 w Luzinie imienia prof. Gerarda Labudy.

Mountain View

Mountain View

Mountain View

 

Uchwała o nadaniu imienia

Mountain View