Dzień Edukacji Narodowej z wdzięczną młodzieżą

Rytm życia jak i całego społeczeństwa wyznaczony jest w pewnej mierze kalendarzowym biegiem, gdzie szczególne akcenty przypadają w momentach ważnych rocznic i świąt. Ważnym świętem jest Dzień Edukacji Narodowej, które wspaniale zostało uczczone 13 października 2017 r. przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie.

Z tej okazji pracownicy szkoły, a więc dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji brali udział w uroczystej akademii przygotowanej pod kierunkiem Grażyny Kulas, Natalii Kupskiej i Zofii Meyer. Na część artystyczną złożyły się dwie scenki kabaretowe: pierwsza - opisująca jeden dzień z życia ucznia i druga, w której to nauczyciel zmaga się z typowymi problemami codziennej pracy w szkole. Całość została przepleciona sparafrazowanymi tekstami piosenek. Uświetnienia tego pięknego dnia podjęli się uczniowie : J.Plecke (IIe), N.Dzienisz (IIe), G.Formela (IIe), W.Bisewska (IIe), Z. Flkner (IIe), K.Paszki (VIIc), K.Tobias,(IIIc), A. Nowicka (IIIc), P.Kowalewska (IIIc), K.Maszota (IIId), E.Cyman (IIId), A.Biernat (IIId), M.Darznik (IIId), P. Hewelt (IIIb) oraz uczennice należące do szkolnego zespołu wokalnego.

Nie zabrakło kwiatów i ciepłych życzeń od całej społeczności uczniowskiej. Była to też okazja do podziękowań dla nauczycieli, którzy w tym roku obchodzą jubileusz swojej pracy zawodowej – Jolanty Krawiec, Marka Hinz, Wiesławy Rybakowskiej i Natalii Kupskiej.

N. Kupska