Próbna ewakuacja szkoły

Dnia 30 października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Dokładnie o godzinie 13:50 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne.
W akcji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, wszyscy którzy przebywali na terenie szkoły. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje.
Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

Michał Myślisz