Spotkanie z Michałem Zawadką

15 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy goszczono wyjątkowego człowieka, był nim aktor, mówca, autor książek, trener, psycholog słowa Michał Zawadka. Odbyły się dwa spotkania z młodzieżą, podczas których prowadzący uświadamiał zgromadzonym, w czym i gdzie należy szukać wartości we współczesnym świecie. 

Zwrócił uwagę na niejednokrotnie wyjątkowo zgubną tzw. solidarność grupy rówieśniczej. Uświadomił uczniom ich ważność w wytyczaniu sobie celu w życiu. Stwierdził, że nikt nie wie o nas więcej, niż my sami. Samopoznanie i refleksja nad sobą jest potrzebna, aby uporządkować świat wokół siebie i nam najbliższych. Zauważył, że należy spokojnie, lecz wytrwale dążyć do celu, natomiast jak najdalej być od obwiniania innych o nasze porażki i niepowodzenia, które zresztą też stanowią ważną naukę. Zgromadzona młodzież z zainteresowaniem wysłuchała konferencji Michała Zawadki, nagrodziła prelegenta owacją na stojąco. Gość nie krył wzruszenia i zachwytu nad kulturą luzińskiej młodzieży.
Spotkanie z Michałem Zawadką odbyło się dzięki staraniom i na zaproszenie Marii Krośnickiej dyr. Biblioteki I. Leona Roppla w Luzinie, za co społeczność szkoły serdecznie dziękuje.


M.B.