Rada Rodziców – zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 16.11.2017 r. odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców. Podczas spotkania dyrektor Kazimierz Bistroń podziękował p. Sławomirowi Klas i p. Agnieszce Deinert za dwuletnie przewodniczenie Radzie Rodziców.
Pan Klas i Pani Deinert w tym czasie współpracowali ze szkołą w zakresie potrzeb, uwag oraz życzeń rodziców uczniów.


Dyrektor wyraził swoją wdzięczność nie tylko przewodniczącemu i z-cy, ale całemu Prezydium, jak i wszystkim rodzicom angażującym się w sprawy szkoły. Społeczność uczniowska podziękowała Radzie Rodziców wykonaniem utworu skrzypcowego przez ucznia klasy VII h Kacpra Dampc. Dyrektor wręczył p. Sławkowi Klas i p. Agnieszce Deinert kwiaty i książkę. Pamiątkowe książki otrzymali również p. Alicja Kunz – sekretarz i p. Krzysztof Papke – skarbnik.
Na powyższym spotkaniu wybrano nowe Prezydium Rady Rodziców, przewodniczącą została p. Aleksandra Meyer, a zastępcą p. Marzena Pallach. Rodzice obiecali wspierać nowo wybrane prezydium w jego społecznych obowiązkach.
Ponadto na posiedzeniu omawiano bieżące sprawy szkoły, wyzwania i oczekiwania.

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy
w Luzinie w roku szkolnym 2017/2019:
p. Aleksandra Meyer – przewodniczący
p. Marzena Pallach – z-ca przewodniczącego
p. Dorota Funk-Rohraff - sekretarz
p. Krzysztof Papke - skarbnik
natomiast Komisję Rewizyjną tworzą:
p. Artur Trzeszczyński - przewodnicząca
p. Magdalena Bach – z-ca przewodniczącej
p. Agnieszka Nowak – członek

 

M. Hirsz