Sukcesy w konkursie świątecznym

W poniedziałek 18 grudnia 2017 roku podsumowano największy konkurs organizowany przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych we współpracy z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Pomorski Konkurs Plastyczno-Literacki pt. „Gwiazdka tuż, tuż...” od lat cieszy się ogromną popularnością i była to jego 24 edycja.

Również w tym roku szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne nadesłały mnóstwo prac w kategoriach: kartka świąteczna, grafika komputerowa, szopka i praca literacka z podziałem na prozę i poezję.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Prof. Gerarda Labudy również wzięli udział
w tym konkursie, a oto lista laureatów:
W kategorii: kartka świąteczna (nagroda specjalna za technikę wykonania)
- Nikola Sikora,
- Weronika Malottki.

W kategorii: poezja - II m-sce Agata Sikora,
- II m-sce Maja Jaszewska,
- III m-sce Ewelina Cyman.

W kategorii: proza - II m-sceAgata Klawikowska,
-II m-sce Ewelina Cyman,
-III m- sce Adriana Bobkowska.

W kategorii: szopka -II m-sce Krzysztof Labuda,
-IIIm-sce Maciej Janca.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i cieszymy się ich sukcesem. To żywy dowód na to, iż nasza młodzież przejawia zapał do podejmowania twórczości artystycznej, zarówno plastycznej jak i literackiej. Jak widać, nie brak naszym uczniom talentu i ochoty, aby - poprzez swoje prace - podzielić się radosnym przesłaniem świąt Bożego Narodzenia.

 

J. B.