Absolwenci klas trzecich pożegnali gimnazjum

21 czerwca 2011 r. społeczność Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich przeżywała szczególną uroczystość – uczniowie klas trzecich odebrali świadectwa ukończenia gimnazjum.

Wszystko rozpoczęło się mszą św. w kaplicy Parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej, mszę odprawił ks. Jan Minkiewicz. Dyrektor szkoły – Kazimierz Bistroń -  po raz ostatni skierował do gimnazjalistów słowa pożegnania: Co powiedzieć, żeby każdy odczuł swoją wartość? Jakim słowem wyrazić 3-9 lat życia w luzińskich szkołach? W jaki sposób wyrazić to, że jesteście troską naszego dnia, radością po trudach wychowawczych? Jesteście naszym spełnieniem.(…) Za dobro, które nas spotkało wszystkim jestem wdzięczny.

            Dyrektor podziękował wychowawcom klas trzecich, przy oklaskach młodzieży usłyszeliśmy nazwiska tych, którzy najwięcej czasu i serca oddali swym podopiecznym. Swe przemówienie Dyrektor gimnazjum zakończył przypomnieniem słów św. Pawła, które dedykował odchodzącej z murów gimnazjum młodzieży: Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Miłość niech będzie bez obłudy. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

            Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja multimedialna, która w sposób zabawny przedstawiła trudy i radości bycia gimnazjalistą, wzbudzając gromkie brawa i szczery śmiech, autorami prezentacji byli nauczyciele informatyki, w szczególności Daniel Pączek oraz polonistka Weronika Pobłocka.

            Następnie uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za sukcesy edukacyjne. Najlepszy wynik uzyskała Paulina Richert – średia ocen 6. Gimnazjalistom gratulowali zaproszeni goście z wójtem gminy Jarosławem Wejerem, który życzył młodzieży sukcesów i powodzenia ,a także w przyszłości powrotu do naszej gminy oraz przewodniczącym Rady Rodziców Piotrem Mikołajczykiem na czele. Podczas uroczystości mogliśmy usłyszeć piękny śpiew chóru szkolnego oraz piosenkę pożegnalną w wykonaniu uczennicy Oliwii Dunst, nad stroną muzyczną czuwała Zofia Meyer. Po uroczystości w kaplicy wszyscy udali się po raz ostatni do gimnazjum na ostatnią lekcję z wychowawcą, w niejednym oku można było zauważyć łzy wzruszenia i usłyszeć zapowiedzi wspólnych powrotów do szkoły.

                                                                                         M. B.