WYMIANA UCZNIÓW LUZINO - CASSINO

      11W dniach 18.09. - 29.09.2011r. Gimnazjum w Luzinie gościło grupę uczniów i nauczycieli z włoskiej szkoły Instituto Magistrale Statale „M.T. Varrone” z miejscowości Cassino. Była to już trzecia wizyta realizująca zadania programu „Better Understanding – Better Future” w ramach projektu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie – Comenius”.

      Podczas wizyty realizowane były założenia programu związane z doskonaleniem języka angielskiego, nauką języka ojczystego kraju partnera, wymianą doświadczeń i informacji, zdobywaniem wiedzy o kraju partnerskim oraz poznawaniem zwyczajów i kultury kraju nowych przyjaciół.

     Pierwszego dnia wizyty uczniowie wzięli udział w zajęciach integracyjnych a następnie zostali oprowadzeni po Luzinie zapoznając się z historią i ciekawostkami z życia mieszkańców Luzina. W kolejnych dniach wszyscy uczestnicy projektu brali udział w wycieczkach do Łeby, Szymbarka, Chmielna, Malborka, Wejherowa i Gdańska zwiedzając charakterystyczne miejsca,  poznając ich historię oraz pogłębiając istniejącą już wiedzę. Oprócz wycieczek, uczniowie realizowali też zadania związane z projektem ucząc się przy tym współpracowania w grupach i doskonaląc komunikację w języku angielskim. Odbyły się również kolejne lekcje języka włoskiego i polskiego.

    Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej i przyjaznej atmosferze a wspólne przygotowywanie posiłku na spotkanie w Dampcówce, jak również zajęcia sportowe i dyskoteka wywołały w uczestnikach dodatkowe pozytywne emocje.

    W październiku czekają nas kolejne wrażenia, kiedy to uczniowie z Luzina wraz z opiekunami odwiedzą szkołę w Cassino.

 

                                                                                          Monika Gruba