Nauczyciele z włoskiego Cassino w Luzinie

Wraz z początkiem roku szkolnego 2010/2011 Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie po raz kolejny przystąpiło do realizacji programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie - Comenius". Program przewiduje dwuletnią współpracę. Naszym partnerem jest włoska szkoła Instituto Magistrale Statale „M.T. Varrone" z miejscowości Monte Cassino, a myślą przewodnią bieżącej edycji jest hasło „Better Understanding – Better Future".

7Założenia programu to przede wszystkim doskonalenie języka angielskiego, nauka języka ojczystego kraju-partnera, wymiana doświadczeń i informacji oraz wzajemna współpraca nad różnego rodzaju przedsięwzięciami, takimi jak projektowanie wspólnego logo, zdobywanie podstawowej wiedzy o kraju partnerskim, poznawanie zwyczajów i kultury nowych przyjaciół.

W dniach 22 – 26 listopada 2010r. w luzińskim Gimnazjum odbyła się pierwsza z czterech planowanych wizyt. Gościliśmy łącznie troje nauczycieli wraz z panią dyrektor tamtejszej szkoły, Filomeną Rossi. Włoscy goście przeprowadzili krótki kurs języka włoskiego dla naszych uczniów, którzy w maju przyszłego roku przyjmą w swoich domach włoskich partnerów i będą mieli okazję wykorzystać nowe 6umiejętności. Istotnym i ciekawym elementem wizyty była video konferencja zorganizowana na terenie naszej szkoły, podczas której zarówno polska jak i włoska młodzież miała okazję zobaczyć się po raz pierwszy i przełamać pierwsze lody.

Wizyta włoskich gości była niebywałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy partnerskimi szkołami. Mimo zimowej aury spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej i przyjaznej atmosferze. Już nie możemy doczekać się naszej wizyty w Cassino.

Nauczyciele angliści

423